Ochotnicza Straż Pożarna w Sulejówku
ul. Świętochowskiego 15/17
05-071 Sulejówek
 
tel./fax.: 22-783-50-08
e-mail: osp.sulejowek@gmail.com

Członkowie zarządu

Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulejówku 

  • Prezes - Sylwester Szuba
  • Wice-prezes naczelnik - Grzegorz Ostrowski
  • Wice-prezes - Józef Barański
  • Z-ca naczelnika - Mariusz Szuba
  • Skarbnik - Maria Milewska
  • Sekretarz - Anna Karbowniczek
  • Gospodarz - Stanisław Buczek
  • Członek zarządu - Jakub Muszel
  • Członek zarządu - Anna Rosa