Ochotnicza Straż Pożarna w Sulejówku
ul. Świętochowskiego 15/17
05-071 Sulejówek
 
tel./fax.: 22-783-50-08
e-mail: osp.sulejowek@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Sulejówku w partnerstwie z Miastem Sulejówek w styczniu br. rozpoczęła realizację projektu„Strażak OSP w Sulejówku wykwalifikowanym kierowcą”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zapraszamy do zapoznania się z opisem projektu, regulaminem, oraz zapytaniem ofertowym nr 1. 

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji koniecznych do pełnienia służby 
u 10 strażaków OSP Sulejówek. Wsparciem projektowym objętych zostanie 10 strażaków aktywnie działających w OSP Sulejówek, w tym 3 kobiety i 7 mężczyzn.

W ramach Projektu zaplanowano przygotowanie teoretyczne i praktyczne 10 strażaków 
(w tym 3 kobiet) do nabycia uprawnień do prowadzenia pojazdów kategorii „C”, „C+E” lub „D” 
i zweryfikowanie nabytych umiejętności poprzez przystąpienie do egzaminu wewnętrznego 
i  egzaminu państwowego w ww. zakresie. W ramach Projektu zostaną zorganizowane następujące kursy:

1)      kurs prawo jazdy kat. C, który obejmować będzie 20 godzin teorii oraz 30 godzin praktyki;

2)      kurs prawo jazdy kat. C+E, który obejmować będzie 20 godzin zajęć teoretycznych oraz 25 godzin zajęć praktycznych;

3)      kurs prawo jazdy kat. D, który obejmować będzie 20 godzin teorii oraz 40 godzin praktyki.

 

Zakończenie kursu odbyło się 23 sierpnia, wszystkim serdecznie gratulujemy!

 


 

Dokumenty związane z projektem:

 Opis projektu.

 Regulamin projektu.

 Zapytanie ofertowe nr 1.

 Zawiadomienie o wyborze oferty dot. zapytania nr 1.

 Zapytanie ofertowe nr 2.

 Zawiadomienie o wyborze oferty dot. zapytania nr 2.