Ochotnicza Straż Pożarna w Sulejówku
ul. Świętochowskiego 15/17
05-071 Sulejówek
 
tel./fax.: 22-783-50-08
e-mail: osp.sulejowek@gmail.com

Tabela wyjazdów jednostki OSP Sulejówek w 2011r.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Suma
Wyjazdy 28 23 18 33 20 26 133 113 18 10 20 11 453
Pożary 4 5 11 26 13 13 1 2 2 4 2 2 85
Pożary Sulejówek 2 2 6 16 8 9 1 2 0 4 1 2 53
Pożar poza terenem 2 3 5 10 5 4 0 0 2 0 1 0 32
ZM 24 18 7 7 7 11 128 108 15 6 18 9 358
ZM Sulejówek 13 15 4 6 5 7 113 108 15 6 18 9 319
ZM poza terenem 11 3 3 1 2 3 15 0 0 0 0 0 38
Kolizje, wypadki 3 1 3 4 1 6 5 2 5 5 7 4 46
Pompowanie wody 21 13 0 0 0 0 110 100 9 0 0 1 254
Powalone drzewa 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 6 2 12
Inne 0 4 1 3 6 4 10 6 1 1 5 2 43
Alarmy fałszywe 0 0 1 0 0 2 4 2 1 0 0 0 10
Wyjazd 2 samochodami 0 2 3 8 1 4 4 4 1 1 1 2 31