Ochotnicza Straż Pożarna w Sulejówku
ul. Świętochowskiego 15/17
05-071 Sulejówek
 
tel./fax.: 22-783-50-08
e-mail: osp.sulejowek@gmail.com

 Tabela wyjazdów jednostki OSP Sulejówek w 2012r. 

 

  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  Suma:

Wyjazdów ogółem

10 17 33 16 18 15 51

 11

13  14  10 

11 

219

Pożary

5 6 28 10 9 6 4  5 94

Pożary na terenie Sulejówka

2 5 18 8 9 6 4  1 72

Pożary poza terenem

3 1 10 2 0 0 0  4 22

Miejscowe zagrożenia

5 11 5 6 9 9 44  6 120

MZ na terenie Sulejówka

5 11 4 6 7 8 42  6 112

MZ poza terenem

0 0 1 0 2 1 2  0 8

Kolizje i wypadki

1 1 1 1 4 0 6  1 24

Pompowanie wody

0 8 1 3 1 4 14  1 33

Usunięcie gniazd owadów

0 0 0 0 0 0 6  1 10

Usunięcie powalonych drzew

2 0 0 0 2 2 17  0 29

Inne

2 2 3 2 2 3 1  3 21

Alarmy fałszywe

0 0 0 0 0 0 3  0 5

Wyjazd 2 samochodami

3 2 6 1 0 0 4  1 22

Wyjazd 3 samochodami

0 0 0 0 0 0 1  0 1