Ochotnicza Straż Pożarna w Sulejówku
ul. Świętochowskiego 15/17
05-071 Sulejówek
 
tel./fax.: 22-783-50-08
e-mail: osp.sulejowek@gmail.com

  Tabela wyjazdów jednostki OSP Sulejówek w 2013r. 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Suma:
Wyjazdów ogółem 15  7  13  25  21  74   24 15  15  17   10  17 253
Pożary 8 3  10 10   2 3 6  5  7 61
Pożary na terenie Sulejówka 7 1  2   5  52
Pożary poza terenem  1  2   0  0  0 9
Miejscowe zagrożenia 5  4  15  17  61   22 12  10  11   5  9 173
MZ na terenie Sulejówka 5  4   2 14  16  61   21 11  10   5  8 165
MZ poza terenem 0  0   1  0  1 8
Kolizje i wypadki 0  3   7   1   1 27
Pompowanie wody 0  1   0 12  61   6  0  1 99
Powalone drzewa/konary 1  0   1  2   2   3 20
Inne 4  0   7  2  4 34
Alarmy fałszywe 1 0 11   0 18
Wyjazd na 2 samochody 2 2  2  1   1 13
Ćwiczenia 1 0  0  0  0 2