Ochotnicza Straż Pożarna w Sulejówku
ul. Świętochowskiego 15/17
05-071 Sulejówek
 
tel./fax.: 22-783-50-08
e-mail: osp.sulejowek@gmail.com

Tabela wyjazdów jednostki OSP Sulejówek w 2014r. 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Suma
Wyjazdy 9 6 36 15 10 3 13 18 18 12 14 8 162
Pożary 6 2 23 7 2 1 4 5 4 4 8 3 69
Pożary Sulejówek 6 1 16 6 2 1 3 5 4 4 3 2 53
Pożar poza terenem 0 1 7 1 0 0 1 0 0 0 5 1 16
ZM 3 4 10 5 7 2 8 13 6 5 4 4 71
ZM Sulejówek 2 4 9 5 7 2 8 12 5 5 3 4 66
ZM poza terenem 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 5
Kolizje, wypadki 2 2 3 2 1 1 2 5 5 2 2 1 28
Pompowanie wody 0 1 0 0 3 0 1 2 0 0 0 0 7
Powalone drzewa 0 0 3 0 1 0 2 0 0 1 0 2 9
Inne 1 1 4 3 2 1 3 6 1 1 2 0 25
Alarmy fałszywe 0 0 3 2 1 0 1 0 1 0 2 1 11
Wyjazd 2 samochodami 5 1 4 2 0 1 2 4 2 0 1 0 22
Wyjazd 3 samochodami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ćwiczenia 0 0 0 1 0 0 0 0 7 3 0 0 11