Ochotnicza Straż Pożarna w Sulejówku
ul. Świętochowskiego 15/17
05-071 Sulejówek
 
tel./fax.: 22-783-50-08
e-mail: osp.sulejowek@gmail.com

Tabela wyjazdów jednostki OSP Sulejówek w 2015r.

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Suma
Wyjazdy 13 6 17 28 7 20 26 36

 22

12   13   200
Pożary 2 2 13 18 2 13 11 28  3  2   102
Pożary Sulejówek 2 1 7 14 2 5 8 12  3  2   62
Pożar poza terenem 0 1 6 4 0 8 3 16  0  0   42
Miejscowe Zagrożenia 11 2 2 7 5 7 14 8  14  10   83
MZ Sulejówek 11 2 2 7 5 7 13 6  11  9   76
MZ poza terenem 0 0 0 0 1 0 1 2  3  1   8
Kolizje, wypadki 3 1 1 2 2 3 3 4  9  4   34
Pompowanie wody 0 0 0 0 0 0 1 0  0  0   1
Powalone drzewa 7 0 0 2 0 0 7 0  1  4   22
Inne 1 1 1 3 3 4 1 4  4  2   24
Alarmy fałszywe 0 2 2 2 0 0 1 0  2  1   11
Wyjazd 2 samochodami 1 0 1 2 0 1 1 5  3  0   15
Wyjazd 3 samochodami 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0   0
Ćwiczenia 0 0 0 1 0 0 1 0  2  0   4